Kategorie

Polityka prywatności

Firma mbiznes-Mateusz Przebięda (dalej: Firma), właściciel serwisu http://glinywedkarskie.pl (dalej: Serwis), dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest mbiznes-Mateusz Przebięda z siedzibą przy ul. 11 Listopada 9, 33-100 Tarnów; NIP: 8731133215.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: zamowienia@glinywedkarskie.pl.

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
W związku z tym, że poprzez Serwis umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • Przeprowadzenie zakupów w naszym sklepie
  Zakres danych: W celu realizacji, pobrania opłaty i wysłania towaru przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza danych osobowych (podczas zakładania konta w Serwisie lub podczas zakupów bez konta).
  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Zapisanie się na zawody wędkarskie
  Zakres danych: W celu zapisania się na listę startujących w zawodach wędkarskich, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza zgłoszeniowego.
  Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Obsługa pozostałych zapytań z formularzy kontaktowych
  Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania, przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego.
  Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę Serwisu (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

Pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Więcej informacji o wykorzystywaniu plików cookies znajdziecie Państwo w naszej Polityce cookies.

Przekazywanie danych osobowych
Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Przekazanie tych danych jest niezbędne do realizacji usługi zakupu w Serwisie. Ci dostawcy to:
Poczta Polska, DPD, InPost (zależnie od wybranego sposobu dostawy),
Przelewy24 (w celu realizacji płatności).

Organy Państwowe
Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe.

Przechowywanie danych
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników do 5 lat. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć dane, jeśli nie zachodzą szczególne przypadki ograniczające prawo do bycia zapomnianym, np.:
istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych,
sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: zamowienia@glinywedkarskie.pl.

Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

Bezpieczeństwo Państwa danych
Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.